Lễ viếng cấp nhà nước kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sỹ

10%