Bị cáo Nguyễn Hữu Tình bình thản trả lời câu hỏi của HĐXX

Pháp luật

10%