Tổng Bí thư - Chủ tịch nước “Nhậm chức, tâm trạng có phần lo lắng hơn”

10%