Đại sứ Anh gây ấn tượng khi nói tiếng Việt nhân dịp nhận nhiệm vụ mới

Thời sự

10%