Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri các quận Thanh Xuân, Hà Đông, TP Hà Nội

Hoạt động

10%