Cận cảnh đường dẫn lên cầu R Lây bị sạt lở mất phần móng, cầu bị xói mỏng như... bánh tráng

10%