Chuyển trường công lập sang tư thục càng sớm thì dân càng được nhờ

10%