Có khi vết thương không chảy máu mới là đau nhất

Truyền hình VnTube

10%