ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG AN TỈNH NINH THUẬN THAM GIA HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO ĐỢT 3 NĂM 2018

10%