Mỹ điều oanh tạc cơ B-2 dằn mặt “sát thủ diệt Guam” của Trung Quốc

10%