Người dân 8 phường ở quận 3 đồng loạt hiến 'đất vàng' mở rộng hẻm

10%