Nữ quân y Việt Nam cõng thương binh nặng 80 kg

10%