Sự cố khiến đội Việt Nam bắn pháo không tốt trong chung kết Tank Biathlon

10%