Thủ tướng Malaysia tự cầm lái chiếc xe Việt VinFast Lux SA2.0

10%