Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm việc tại Kiên Giang

10%