Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri các quận Thanh Xuân, Hà Đông, TP Hà Nội

10%